3D-metaal printing

Doel
Fabricage van een NH-90 onderdeel op 3D-metaal print als demonstrator.

Main features
⦁ Analyseren van nut, noodzaak en efficiency van 3D-metaal printing
⦁ Ervaring opdoen met het certificeringstraject

Expected benefits
Een eerste inzet van een 3D-metaal geprint onderdeel dat efficiënt en duurzame oplossing biedt.

Meer informatie:
NLR
Mevrouw Johanneke ter Hennepe
Email: Johanneke.ter.hennepe@nlr.nl