Big data Onderhoud & Logistiek

Doel
Het ontwikkelen en valideren van een systematiek, met gebruikmaking van datamining (big data) tools die grote hoeveelheden onderhoudsdata analyseren, om te komen tot voorspellingen van afhankelijkheden en trends die de inzetbaarheid van een systeem beïnvloeden.

Main features
⦁ Systematiek voor het koppelen van (grote) datasets en het herkennen en visualiseren van patronen/relaties
⦁ Zowel militair als civiel toepasbaar

Expected benefits
Een verbeterde inzetbaarheid van vliegende systemen en reductie van onderhoudskosten door inzicht in tot nu toe onbekende relaties tussen onderhoud en faalcondities.

Meer informatie
NLR
Mevrouw Johanneke ter Hennepe
Email: Johanneke.ter.hennepe@nlr.nl