Competence sharing

Bij competence sharing gaat het om het verrijken van menselijk kapitaal en perspectief door samenwerken, delen en uitwisselen. We willen kennis, talent en leiderschap ontwikkelen en mobiliseren, en waar mogelijk opleidingen en trainingen steeds verder integreren.

Meer informatie
Koninklijke Luchtmacht
Kolonel Max Droste
Email: MJCM.Droste@mindef.nl