Young Brains

Enthousiaste jonge medewerkers van Fokker, Airbus, NLR, TU Delft en de Koninklijke Luchtmacht in de leeftijdscategorie van 35 jaar en jonger hebben zich georganiseerd in een groep die zichzelf I-ACT noemt. Dit staat voor innovators in Aerospace Collaboration and Technology. Deze ‘Young Brains’ hebben geen van te voren bepaalde agenda of doelstellingen. Wat hun bindt is het enthousiasme om tot nieuwe ideeën te komen. Zij organiseren vervolgontmoetingen, kennisuitwisseling, lectures en werkbezoeken om inspiratie op te doen. Voornaamste ambitie is om door alle bestaande structuren heen haar eigen weg te zoeken, proberen zich niet te laten remmen door behoudende bureaucratie en zich te richten op maximale effecten voor de gehele lucht- en ruimtevaartsector in Nederland.